Stuudium

Stuudium – andmete kogumine ja kasutustingimused

Andmete kogumine

Hindamissüsteem ja seotud infosüsteemid sisaldavad järgnevaid andmeid:

 • õpilaste, lapsevanemate või hooldajate ja haridusasutuse töötajate isikuandmed
 • õpilaste hinded, hinnangud, kiitused, märkused
 • õpilaste puudumised ja nende põhjused, hilinemised
 • õpilaste eksamitulemused
 • muud hariduse omandamisega seotud andmed
 • suhtlus haridusasutuse töötajate, õpilaste ja lapsevanemate vahel
 • õpilaste, õpetajate või lapsevanemate poolt lisatud õppematerjalid ja tehtud tööd

Süsteemi turvalisuse huvides ja lähtudes Isikuandmete kaitse seaduse poolt kehtestatud nõudmistele salvestatakse ja arhiveeritakse kõik kasutajate päringud ja tehtud muudatused. Päringute arhiivis talletatakse kõik päringu parameetrid, sealhulgas aeg, kasutaja IP aadress ja kasutatud veebilehitseja andmed.

Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

Kasutustingimused

 • Infosüsteemi on lubatud kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
 • Infosüsteemi kasutajakontot tohib kasutada ainult konto omanik.
 • Kontole ligipääsemiseks vajalikke andmeid (parool, ID-kaart, …) ei ole lubatud edastada kolmandatele isikutele.
 • Kui jagad oma kontole ligipääsu teadlikult kolmanda osapoolega, vastutad kõikide kontoga sooritatud tegude eest.
 • Kui selgub, et kolmas osapool on mistahes viisil saanud ligipääsu sinu kasutajakontole, pead kohe muutma oma parooli ning asjaoludest teavitama süsteemi haldajaid aadressil info@stuudium.com
 • Avastatud turvaprobleemidest pead viivitamatult teatama aadressil info@stuudium.com
 • Avastades vea süsteemis, teavita süsteemi haldajaid aadressil info@stuudium.com